Archive | Tháng Mười Hai 2013

Tinh hoa võ thuật Việt Nam – Làng võ An Thái ( Bình Thái Đạo )

BTD_sub

Về miền đất võ

Advertisements

Contact

 International  Festival event – 08/2012

Hong Bang International University  – Vietnamese traditional Martial Arts  08/2012

************

Hong Bang International University  – Vietnamese traditional Martial Arts  01/2010 – 04/ 2010

************

Hong Bang International University  – Vietnamese traditional Martial Arts  08/2008

************


This entry was posted on 14.12.2013, in Contact.

Giới thiệu môn phái

BTD_subMon_phai

btd-1-1BTD-2

Btd-cungto.1b

*********************************

BTD – VTV4-News

Tương lai nào cho võ Bình Định – Phần 2

Tương lai nào cho võ Bình Định – Phần 1

Bình Thái Đạo International – Phim 08/2011

Bình Thái Đạo International Festival 08/2010

BTD  – Vietnamese news

Hoạt động sôi nổi hiệu quả                     Dated:        05/02/2013
http://www.baobinhdinh.com.vn/thethao/2013/2/139097/

Người yêu quê hương thiết tha                    Dated:        13/01/2012
http://www.baobinhdinh.com.vn/baoxuan2012/2012/1/121524/

Kỳ cuối – Nguy cơ mai một truyền thống                Dated:        26/11/2010
http://www.baobinhdinh.com.vn/vemiendatvo/2010/11/101339/

Kỳ 2:  Mạnh mẽ giòng chảy võ Bình Định                Dated:        21/11/2010
http://www.baobinhdinh.com.vn/vemiendatvo/2010/11/101220/

Háo hức hội ngộ trên đất võ                     Dated:        31/07/2010
http://www.baobinhdinh.com.vn/nguyetsan/2009/1/70916/

Võ Bình Định ngời sáng vẻ đẹp nhân văn                Dated:        30/07/2010
http://www.baobinhdinh.com.vn/vemiendatvo/2010/7/95121/

Năm trâu nói chuyện “ Ngưu giác chỉ “                Dated:        17/01/2009
http://www.baobinhdinh.com.vn/nguyetsan/2009/1/70916/

Đất võ An Nhơn                        Dated:        03/01/2009
http://www.baobinhdinh.com.vn/vemiendatvo/2009/1/70303/

những người truyền bá võ Bình Định ở trời Tây             Dated:        06/08/2008
http://www.baobinhdinh.com.vn/vemiendatvo/2007/1/38638/

Bảo tồn và phát huy võ cổ truyền Bình Định                Dated:        11/07/2008
http://www.baobinhdinh.com.vn/vemiendatvo/2008/7/62564/

Múa lân  ngày tết, đệ tử của môn phái Bình Thái Đạo            Dated:          16/02/2008
http://www.baobinhdinh.com.vn/vanhoa-nghethuat/2008/2/55006/

Ngọc trãn – Bài quyền tiêu biễu của Võ thuật Bình định            Dated:        05/12/2007
http://www.baobinhdinh.com.vn/nguyetsan/2007/12/51685/

Rũ nhau đi hội đổ dàn                     Dated:        02/04/2007
http://www.baobinhdinh.com.vn/vemiendatvo/2007/4/41305/

Vài nét về Bình Thái Đạo                    Dated:        11/03/2007
http://www.baobinhdinh.com.vn/vemiendatvo/2007/3/40287/

Đi tìm triết lý của bì thiệu quyền Ngọc Trản                 Dated:        31/01/2007
http://www.baobinhdinh.com.vn/vemiendatvo/2007/1/38638/

Gặp chưởng môn nhân của phái võ An Thái             Dated:         31/07/2006
http://www.baobinhdinh.com.vn/datnuoc-connguoi/2006/7/30018/

Đi đâu cũng nhớ quê nhà                    Dated:        29/01/2005
http://www.baobinhdinh.com.vn/566/2005/1/18448/

**********************


This entry was posted on 14.12.2013, in Home.