Archive | 10.02.2014

Festival 2012 – Tinh hoa võ thuật cổ truyền Việt Nam

btd_sub

VÕ RỒNG                                                                            CM Sư Tổ:  Diệp Trường Phát
*       http://vinabudo.ucoz.com/news/vo_r_ng/2012-07-18-170

 VÕ SƯ DIỆP TRƯỜNG PHÁT (1896-1962)
*       http://vinabudo.ucoz.com/news/vo_s_di_p_tr_ng_phat_1896_1962/2013-02-23-651

Võ sư Diệp Lệ Bích (53 tuổi), Chưởng môn Bình Thái Đạo – Đời thứ 3
http://vinabudo.ucoz.com/news/m_t_ng_i_yeu_que_h_ng_thi_t_tha/2012-12-01-498

VÕ CỔ TRUYỀN GÌN GIỮ TINH HOA VÕ THUẬT VIỆT NAM
 http://vinabudo.ucoz.com/news/vo_c_truy_n_gin_gi_tinh_hoa_vo_thu_t_vi_t_nam/2012-05-19-56

XUẤT KHẨU VÕ VIỆT: CHUÔNG VANG XỨ NGƯỜI
http://vinabudo.ucoz.com/news/xu_t_kh_u_vo_vi_t_chuong_vang_x_ng_i/2012-10-07-405

LIÊN HOAN QUỐC TẾ VÕ CỔ TRUYỀN VIỆT NAM LẦN THỨ IV – BÌNH ĐỊNH 2012: HỘI TỤ TINH HOA VÕ VIỆT
http://vinabudo.ucoz.com/news/lien_hoan_qu_c_t_vo_c_truy_n_vi_t_nam_l_n_th_iv_binh_d_nh_2012_h_i_t_tinh_hoa_vo_vi_t/2012-08-02-227

VÕ HỌC VIỆT NAM – THƯƠNG HIỆU XỨNG TẦM QUỐC TẾ
http://vinabudo.ucoz.com/news/vo_h_c_vi_t_nam_th_ng_hi_u_x_ng_t_m_qu_c_t/2012-08-10-285