Google

Google-ban

BTD – English news
Huge crowds watch martial arts festival Dated: 07/08/2012

http://www.baobinhdinh.com.vn/land-people/2012/8/130473/

The river of martial arts Dated: 18/10/2010

http://www.baobinhdinh.com.vn/land-people/2010/10/99372/

Itry to popularize Tay Son martial arts music: says Buu 04/10/2010
http://www.baobinhdinh.com.vn/land-people/2010/10/98574/

Great veteran Master Dao Thanh Dated: 20/08/2010
http://www.baobinhdinh.com.vn/land-people/2010/8/96213/

How to explore martial arts villages’ cultural features?Dated: 28/06/2010

http://www.baobinhdinh.com.vn/culture-sport/2010/6/93518/

Gathering in matrtial arts land Daterd: 05/08/2010
http://www.baobinhdinh.com.vn/culture-sport/2010/8/95432/

Revive Binh Thai Dao martial arts style Dated: 03/06/2010
http://www.baobinhdinh.com.vn/culture-sport/2010/6/92102/

Khôi phục Bình Thái Đạo Dated: 02/06/2010
http://www.vo-thuat.net/article.php?sid=4295

********************
BTD – Vietnamese news
Hoạt động sôi nổi hiệu quả Dated: 05/02/2013
http://www.baobinhdinh.com.vn/thethao/2013/2/139097/

Người yêu quê hương thiết tha Dated: 13/01/2012
http://www.baobinhdinh.com.vn/baoxuan2012/2012/1/121524/

Kỳ cuối – Nguy cơ mai một truyền thống Dated: 26/11/2010
http://www.baobinhdinh.com.vn/vemiendatvo/2010/11/101339/

Kỳ 2: Mạnh mẽ giòng chảy võ Bình Định Dated: 21/11/2010
http://www.baobinhdinh.com.vn/vemiendatvo/2010/11/101220/

Háo hức hội ngộ trên đất võ Dated: 31/07/2010
http://www.baobinhdinh.com.vn/nguyetsan/2009/1/70916/
Võ Bình Định ngời sáng vẻ đẹp nhân văn Dated: 30/07/2010
http://www.baobinhdinh.com.vn/vemiendatvo/2010/7/95121/
Năm trâu nói chuyện “ Ngưu giác chỉ “ Dated: 17/01/2009
http://www.baobinhdinh.com.vn/nguyetsan/2009/1/70916/

Đất võ An Nhơn Dated: 03/01/2009
http://www.baobinhdinh.com.vn/vemiendatvo/2009/1/70303/

những người truyền bá võ Bình Định ở trời Tây Dated: 06/08/2008
http://www.baobinhdinh.com.vn/vemiendatvo/2007/1/38638/

Bảo tồn và phát huy võ cổ truyền Bình Định Dated: 11/07/2008
http://www.baobinhdinh.com.vn/vemiendatvo/2008/7/62564/

Múa lân ngày tết, đệ tử của môn phái Bình Thái Đạo Dated: 16/02/2008
http://www.baobinhdinh.com.vn/vanhoa-nghethuat/2008/2/55006/

Ngọc trãn – Bài quyền tiêu biễu của Võ thuật Bình định Dated: 05/12/2007
http://www.baobinhdinh.com.vn/nguyetsan/2007/12/51685/
Rũ nhau đi hội đổ dàn Dated: 02/04/2007
http://www.baobinhdinh.com.vn/vemiendatvo/2007/4/41305/

Vài nét về Bình Thái Đạo Dated: 11/03/2007
http://www.baobinhdinh.com.vn/vemiendatvo/2007/3/40287/

Đi tìm triết lý của bì thiệu quyền Ngọc Trản Dated: 31/01/2007
http://www.baobinhdinh.com.vn/vemiendatvo/2007/1/38638/

Gặp chưởng môn nhân của phái võ An Thái Dated: 31/07/2006
http://www.baobinhdinh.com.vn/datnuoc-connguoi/2006/7/30018/

Đi đâu cũng nhớ quê nhà Dated: 29/01/2005
http://www.baobinhdinh.com.vn/566/2005/1/18448/
**********************

Advertisements