History

History-ban

BTD  – Vietnamese news

Hoạt động sôi nổi hiệu quả                                                               Dated:        05/02/2013   
http://www.baobinhdinh.com.vn/thethao/2013/2/139097/
   
Người yêu quê hương thiết tha                                                        Dated:        13/01/2012
http://www.baobinhdinh.com.vn/baoxuan2012/2012/1/121524/

Kỳ cuối – Nguy cơ mai một truyền thống                                   Dated:        26/11/2010
http://www.baobinhdinh.com.vn/vemiendatvo/2010/11/101339/

Kỳ 2:  Mạnh mẽ giòng chảy võ Bình Định                                   Dated:        21/11/2010
http://www.baobinhdinh.com.vn/vemiendatvo/2010/11/101220/

Háo hức hội ngộ trên đất võ                                                              Dated:        31/07/2010
http://www.baobinhdinh.com.vn/nguyetsan/2009/1/70916/

Võ Bình Định ngời sáng vẻ đẹp nhân văn                                     Dated:        30/07/2010
http://www.baobinhdinh.com.vn/vemiendatvo/2010/7/95121/

Năm trâu nói chuyện “ Ngưu giác chỉ “                                         Dated:        17/01/2009
http://www.baobinhdinh.com.vn/nguyetsan/2009/1/70916/

Đất võ An Nhơn                                                                                         Dated:        03/01/2009
http://www.baobinhdinh.com.vn/vemiendatvo/2009/1/70303/

những người truyền bá võ Bình Định ở trời Tây                           Dated:        06/08/2008
http://www.baobinhdinh.com.vn/vemiendatvo/2007/1/38638/

Bảo tồn và phát huy võ cổ truyền Bình Định                                  Dated:        11/07/2008
http://www.baobinhdinh.com.vn/vemiendatvo/2008/7/62564/

Múa lân  ngày tết, đệ tử của môn phái Bình Thái Đạo                Dated:          16/02/2008
http://www.baobinhdinh.com.vn/vanhoa-nghethuat/2008/2/55006/

Ngọc trãn – Bài quyền tiêu biễu của Võ thuật Bình định            Dated:        05/12/2007   
http://www.baobinhdinh.com.vn/nguyetsan/2007/12/51685/
       
Rũ nhau đi hội đổ dàn                                                                                 Dated:        02/04/2007
http://www.baobinhdinh.com.vn/vemiendatvo/2007/4/41305/

Vài nét về Bình Thái Đạo                                                                           Dated:        11/03/2007
 http://www.baobinhdinh.com.vn/vemiendatvo/2007/3/40287/

Đi tìm triết lý của bàì thiệu quyền Ngọc Trản                                    Dated:        31/01/2007
http://www.baobinhdinh.com.vn/vemiendatvo/2007/1/38638/

Gặp chưởng môn nhân của phái võ An Thái                                     Dated:         31/07/2006
http://www.baobinhdinh.com.vn/datnuoc-connguoi/2006/7/30018/

Đi đâu cũng nhớ quê nhà                                                                            Dated:        29/01/2005
http://www.baobinhdinh.com.vn/566/2005/1/18448/

**********************
Newspapers & on google search

“Miền đất võ Bình Định không phải là nơi đến mà là nơi trở về…”                     – BTD news
http://vothuat.co/mien-dat-vo-binh-dinh-khong-phai-la-noi-den-ma-la-noi-tro-ve.html

Thăm các làng võ Bình Định                                                                   _BTD news 10/09/2010
http://vothuat.co/tham-cac-lang-vo-o-binh-dinh.html

**********************

Võ Bình Định – Gìn giữ của báu – Kỳ 1: Giữ chiêu pháp đặc thù
http://vothuat.co/vo-binh-dinh-gin-giu-cua-bau-ky-1-giu-chieu-phap-dac-thu.html

Vo-binh-dinh-gin-giu-cua-bau-ky-2-nhung-ngoi-chua
http://vothuat.co/vo-binh-dinh-gin-giu-cua-bau-ky-2-nhung-ngoi-chua-%E2%80%9Cthieu-lam-tu%E2%80%9D.html

Sông côn – Dòng-sông-võ-hoc Kỳ 1): Bóng võ trên dòng sông xưa           BTD-badnews
http://vothuat.co/song-con-dong-song-vo-hoc.html

song-con-–-dong-song-vo-hoc-ky-2hoi-“do-gian
http://vothuat.co/song-con-%E2%80%93-dong-song-vo-hoc-ky-2hoi-%E2%80%9Cdo-gian%E2%80%9D-trong-mien-ky-uc.html

Võ đường Lê Xuân Cảnh                                                                                                   Bình thái Đạo
http://www.dostbinhdinh.org.vn/MagazineNewsPage.asp?TinTS_ID=1174&TS_ID=115

Lại nói về võ đường Lê Xuân Cảnh thuộc dòng phái Bình Thái Đạo – một võ phái có nguồn gốc từ làng võ cổ truyền An Thái thuộc xã Nhơn Phúc huyện An Nhơn. Võ sư Lê Xuân Cảnh tâm sự: “Thầy Lý Tường vốn là đệ tử của võ sư Diệp Trường Phát (Tàu Sáu), người sáng lập ra dòng phái Bình Thái Đạo, nên tôi cũng là đệ tử của Bình Thái Đạo. Võ đường của tôi luôn sẵn sàng tham gia đóng góp công sức mình vào việc lưu truyền, phát triển dòng phái Bình Thái Đạo nói riêng và nền võ thuật cổ truyền Bình Định nói chung”.  http://www.dostbinhdinh.org.vn/doSearch.asp

Dự án góp phần bảo tồn, chấn hưng và phát triển võ Bình Định
http://www.dostbinhdinh.org.vn/MagazineNewsPage.asp?TinTS_ID=1084&TS_ID=109

Lão võ sư – Phạm Đình Trọng
http://www.hopham.org/2010/06/mot-vo-su-noi-tieng-ho-pham.html

******************

Advertisements