Video-2

Video-2

Bình Thái Đạo on youtube.com

http://www.youtube.com/user/dieplebich236/videos

Muốc chọn mục để xem hay theo dõi, hãy dời con chuột xuống cuối cùng trang, sau đó bấm vào 

” Tải thêm ” thì sẽ có hàng loạt videos khác của Bình Thái Đạo, sẽ xuất hiện .

sau đó, cứ tiếp tục bấm vào ” Tải  thêm ” cho đến hết Video ok.

************************************

Tinh Hoa võ thuật

Tinh-hoa-võ-thuật-Việt-Nam – Làng võ An Thái ( Bình Thái Đạo )
http://vtv.vn/video-clip/131/VTV4/category41/Tinh-hoa-vo-thuat-Viet-Nam-Lang-vo-An-Thai/video25138.vtv

Tinh hoa võ thuật 2013
http://vtv.vn/video-clip/131/VTV4/category41/Gala-Tinh-hoa-vo-thuat-2013/video26506.vtv

Miền đất võ Bình Định                    News 2011  – hay  4/5 phim

Võ Bình Định – Nơi xứ người                News – Phạm Đình Trọng – BTĐ

Đoàn  Thanh Mai USA – Trương Văn Bảo – phó chủ tịch võ  cổ truyền

Võ đường Phi Long Vịnh
http://www.youtube.com/watch?v=4sqvaVD5uz8    News – Tinh Hoa Võ thuật VTV4 đài truyền hình

Chân dung – Võ sư Phi Lân                         Hà Nội
http://www.youtube.com/watch?v=NFeseG2l3eo    News  – Tinh Hoa võ thuật

Tổng hợp võ thuật cổ truyền Thừa Thiên Huế        News – Tinh hoa võ thuật
http://vtv.vn/video-clip/131/VTV4/category41/Tinh-hoa-vo-thuat-Viet-Nam-Tong-hop-vo-thuat-co-truyen-Thua-Thien-Hue/video9696.vtv

Tinh hoa phái võ chùa Long Phước
http://vtv.vn/video-clip/131/VTV4/category41/Tinh-hoa-vo-thuat-Tinh-hoa-phai-vo-chua-Long-Phuoc-Phan-1/video25801.vtv

Võ thuật đặc công Việt Nam                News – Tinh hoa võ thuật
http://vtv.vn/video-clip/131/VTV4/category41/Gala-Tinh-hoa-vo-thuat-2013/video26506.vtv

 

Advertisements