VTBD

vtbd_banTinh Hoa võ Võ thuật – VTV4 đài truyền hình

Tinh-hoa-võ-thuật-Việt-Nam – Làng võ An Thái ( Bình Thái Đạo )
http://vtv.vn/video-clip/131/VTV4/category41/Tinh-hoa-vo-thuat-Viet-Nam-Lang-vo-An-Thai/video25138.vtv

Tinh hoa võ thuật 2013
http://vtv.vn/video-clip/131/VTV4/category41/Gala-Tinh-hoa-vo-thuat-2013/video26506.vtv

Tìm về giòng sông võ học

Miền đất võ Bình Định                        News 2011  – hay  4/5 phim

Võ Bình Định – Nơi xứ người                    News – Phạm Đình Trọng – BTĐ

Đoàn  Thanh Mai USA – Trương Văn Bảo – phó chủ tịch võ  cổ truyền

Võ đường Phi Long Vịnh
http://www.youtube.com/watch?                    News – Tinh Hoa Võ thuật

Chân dung – Võ sư Phi Lân                         Hà Nội
http://www.youtube.com/watch?v=NFeseG2l3eo            News  – Tinh Hoa võ thuật

Tổng hợp võ thuật cổ truyền Thừa Thiên Huế            News – Tinh hoa võ thuật
http://vtv.vn/video-clip/131/VTV4/category41/Tinh-hoa-vo-thuat-Viet-Nam-Tong-hop-vo-thuat-co-truyen-Thua-Thien-Hue/video9696.vtv

Tinh hoa phái võ chùa Long Phước
http://vtv.vn/video-clip/131/VTV4/category41/Tinh-hoa-vo-thuat-Tinh-hoa-phai-vo-chua-Long-Phuoc-Phan-1/video25801.vtv

Võ thuật đặc công Việt Nam                    News – Tinh hoa võ thuật
http://vtv.vn/video-clip/131/VTV4/category41/Gala-Tinh-hoa-vo-thuat-2013/video26506.vtv

***

Huyền Thoại Miền Đất Võ –     Tập 1 [Địa Linh Nhân Kiệt]

Huyền Thoại Miền Đất Võ –     Tập 2 [Khí Phách Anh Hào]

Huyền Thoại Miền Đất Võ –     Tập 3 [Tuyệt Đỉnh Công Phu]

Huyền thoại miền đất võ:Tập 3 – Tuyệt đỉnh công phu

Huyền Thoại Miền Đất Võ –     Tập 4 [Những Bài Thiệu Cổ]

Huyền Thoại Miền Đất Võ – Tập 4 [Những Bài Thiệu Cổ]

Huyền Thoại Miền Đất Võ –     Tập 5 [Võ Học Truyền Nhân]

Huyền Thoại Miền Đất Võ –      Tập 6 [Dòng Song Võ Học]    BTD news

***
Huyền thoại miền đất võ      (The Myths of The Land of Martial Arts)- 1

Huyền thoại miền đất võ (The Myths of Vietnam’s Martial Arts Land )-5

Huyền thoại miền đất võ (The Myths of Vietnam’s Martial Arts [Binh Định]

Bình Định : Về Miền Đất Võ                News
Đài phát thanh truyền hình – Bình Định            Nguyễn An Pha

Về miền đất võ

MIỀN ĐẤT VÕ BÌNH ĐỊNH

Khám phá Việt Nam -Bình Định – Những thế võ bí truyền    News – Võ đường Phan Thọ – hay

Miền đất võ Bình Định                    News 2011  – hay  4/5 phim

Võ Bình Định – Nơi xứ người                News – Phạm Đình Trọng – BTĐ (Đoàn  Thanh Mai USA )
http://www.youtube.com/watch?v=xr6BwfrjFz8        Trương Văn Bảo – phó chủ tịch võ  cổ truyền

Bình Định – cái nôi võ cổ truyền Việt Nam            English news with Vietnamese translation

Đất võ trời văn                    News

Giữ gìn võ cổ truyền Tây Sơn – Bình Định            News

Võ Bình Định qua ống kính phóng viên nước ngoài
http://www.youtube.com/watch?                English news with Vietnamese translation

Võ Bình Định                    News

Documentary of Bình Định Kung Fu            News

Võ sư Trương Quân Bảo – Tinh hoa võ thuật Việt Nam